Junus Mulder en team heeft meer dan 10 jaar ervaring in onderhoud en renovatie. Met hun ervaring en achtergrond zijn ze multifunctioneel inzetbaar en denken mee vanuit de technische én sociale kant. Ze kunnen de pet van de corporatie én bouwer opzetten.

HB Management bestaat sinds 2018, hieronder een selectie van projecten in uitvoering / afgerond.


Projecten in uitvoering


Woningcorporatie: Stadgenoot
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam,  Kinkerbuurt
Aantal woningen: 30

In dit project wordt het noodzakelijk funderingsherstel gecombineerd met groot onderhoud en energetische verbetering + het creëren van extra woningen. In co-design doen wij de bewonersparticipatie en uitvoeren draagvlakmeting volgens de Amsterdamse Kaderafspraken.


Woningcorporatie: Mitros
Aannemer: VIOS Bouwgroep
Plaats: Utrecht,  Fruitbuurt
Aantal woningen: 36

Het isoleren van de gehele schil in combinatie met groot onderhoud incl. KBT.  Het merendeel van de bewoners heeft Zelf Aangebrachte  Voorzieningen aangebracht waardoor maatwerk de regel is in plaats van de uitzondering. In co-design doen wij de bewonersparticipatie met een individuele en sociale benadering.     


Woningcorporatie: Stadgenoot
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam,  Zeeliedenbuurt
Aantal woningen: 40

Een historisch pand verduurzamen en combineren met het creëren van extra studio's. Wij zijn de kartrekker voor de bewonersparticipatie en draagvlakmeting in samenwerking met de klankbordgroep.
   


Woningcorporatie: Mitros
Aannemer: VIOS Bouwgroep
Plaats: Utrecht, Kanaleneiland
Aantal woningen: 1 20

Niet alleen de woningen maar beide flats worden van binnen en buiten grondig verbeterd. Ook worden er extra woningen inpandig toegevoegd. Wij doen de bewonersbegeleiding en communicatie tijdens de renovatie. Gedurende het traject coachen we een projectconsulent van de woningcorporatie. 


Projecten afgerond


Woningcorporatie: Woongoed Zeist
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Zeist, Indische buurt
Aantal woningen: 30                                                                                                                                                                                                                           
Het uitvoeren van groot onderhoud in combinatie met energetische verbeteringen. Het dak gaat er letterlijk af! Wij doen de bewonersparticipatie, bewonersbegeleiding en communicatie voor met name de kwetsbare bewoners in de wijk.    


Het volledig inrichten van 6 logeerwoningen. In dit geval is ons basispakket meer dan voldoende. Tijdens het gebruik verzorgen wij het volledige beheer. Met succes  zijn we de uitdaging aangegaan om de strakke planning te volgen waarbij elke dag een wisseling plaatsvindt.   
 


Woningcorporatie: Ymere
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam, Pekbuurt
Aantal woningen: 500+

De vervanging van balkons welke van binnen uit benaderd moeten worden. Wij doen de bewonersparticipatie,  bewonersbegeleiding en communicatie. Extra uitdaging is verbinding maken met de (kwetsbare) bewoners met een multiculturele achtergrond.    


Woningcorporatie: Bo-ex
Aannemer: Plegt-Vos
Plaats: Utrecht. Lombok
Aantal woningen: 354                                                                                                                                                                                                                           Het uitvoeren van een 2-ledig participatietraject. De gehele woningen worden van binnen en van buiten grondig verbeterd én er wordt overgegaan naar zelfbeheer (1e keer in Nederland). En ingrediënten als een grote huursprong, veel ZAV's, de multiculturele samenleving maken dit project tot een complex, uitdagend, en prestigieus project. Ideaal voor ons! In co-design met de corporatie, aannemer en bewonerscommissie hebben we meer dan 85% draagvlak gehaald. 


De isolatie uitdaging is een initiatief van meerdere woningcorporaties waarin de markt werd uitgedaagd voor innovatieve gevelisolatie. Van Wijk Vastgoedonderhoud heeft dit deze uitdaging met beide handen aangepakt en komt met het concept FORRO, een warm huis voor iedereen. Een slim concept waarin in 1 dag een bewoonde woning voorzien kan worden van gevelisolatie inclusief afwerking. Wij hebben voor deze uitdaging met Van Wijk Vastgoedonderhoud mee gedaan als co-designer voor een slimme en innovatieve oplossing voor de planning, logistiek, en communicatie met 1 werkdag als uitgangspunt.                                                                                                                                                                                


Woningcorporatie: Amvest
Aannemer: Heijmans
Plaats: Hoofddorp
Aantal woningen: 40

Bewonersbegeleiding en communicatie tijdens dit energetisch project. Hierbij doen wij zowel technische als sociale opnames en zijn het aanspreekpunt voor bewoners.


Het bouwkundig gereed maken, stofferen en inrichten van 12 logeerwoningen en een algemene huiskamer. Van het stucwerk, bank, tot en met het theelepeltje. Tijdens het gebruik verzorgen wij het volledige beheer.   


Woningcorporatie: Stadgenoot
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam
Aantal woningen: 1 54                                                                                       

Een renovatie project waarbij de woningen van binnen en van buiten volledig worden verbeterd, inclusief KBT.  Wij ontzorgen de woningcorporatie volledig door het totaalpakket aan bewonersbegeleiding en communicatie te verzorgen. Van de technische en sociale opnames, showroom, servicedesk, tot en met de oplevering en nazorg. Wij zijn de beheerder van alle bewonerszaken.   


Advies, offertebeoordeling en begeleiding bij PV installatie voor verschillende klein- en grootgebruikers. Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan leveranciers. Wij kijken juist naar de (toekomst) wensen van eindgebruiker.  


Woningcorporatie: Amvest
Aannemer: Heijmans
Plaats: Zoetermeer
Aantal woningen: 60

Bewonersbegeleiding en communicatie tijdens dit energetisch project. Hierbij doen wij zowel technische als sociale opnames en zijn het aanspreekpunt voor bewoners.


Woningcorporatie: Stadgenoot
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam, Zeeliedenbuurt
Aantal woningen: 1 54

 

Kartrekker tijdens het participatietraject en draagvlakmeting. Een extra uitdaging is de grote ingreep (met o.a. voorzetwanden) en de aanzienlijke huursprong maar door een goed proces en samenwerking met corporatie en aannemer een resultaat van meer dan 84% behaald.  


Woningcorporatie: Amvest
Aannemer: Heijmans
Plaats: Leusden
Aantal woningen: 177

Groot onderhoud en het isoleren van de schil waarbij het dak letterlijk eraf gaat. Wij doen de bewonersbegeleiding en communicatie en zijn het aanspreekpunt voor bewoners. Met een efficiënte samenwerking hebben wij bij de sociale opname de woning tegelijk technisch ingemeten waardoor de bouwmaterialen vanaf de fabriek op maat per woning worden geleverd.


Woningcorporatie: Stadgenoot
Aannemer: Van Wijk Vastgoedonderhoud
Plaats: Amsterdam, Zeeliedenbuurt
Aantal woningen: 87


Een renovatie project waarbij de woningen van binnen en van buiten volledig worden verbeterd, inclusief KBT. Wij verzorgen de bewonersbegeleiding en communicatie voor met name de kwetsbare bewoners tijdens de uitvoering. 


opdrachtgevers en samenwerkingspartners